Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$3,550,000$2,560/sq ft

Gorgeous in green house

8535 Byron Ave, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2456

Single Family Home

Michelle Ramirez

4 năm trước

$3,550,000$2,560/sq ft

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2456

Single Family Home

4 năm trước

$3,500/mo

Apartment for rent in Downtown

667 NE 26th St, Miami, FL 33137, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1890

Apartment

Vincent Fuller

4 năm trước

$3,500/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1890

Apartment

4 năm trước

$5,600/mo

Complex Building Ocean Front

34th St, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

Vincent Fuller

4 năm trước

$5,600/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

4 năm trước

$7,599,000$18,900/sq ft

Villa with ocean and bay view

4545 Meridian Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 5Phòng tắm: 3Sq Ft: 4300

Villa

Michelle Ramirez

4 năm trước

$7,599,000$18,900/sq ft

Giường: 5Phòng tắm: 3Sq Ft: 4300

Villa

4 năm trước

$3,900,000$17,500/sq ft

Villa with pool for sale

4528 Prairie Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

Vincent Fuller

4 năm trước

$3,900,000$17,500/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

4 năm trước

$1,750,000$7,500/sq ft

Villa for sale

4981 Pine Tree Dr, Miami Beach, FL 33140

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 3458

Villa

Samuel Palmer

4 năm trước

$1,750,000$7,500/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 3458

Villa

4 năm trước